LINKA 23/7
someGRAPHICS logo PROJEKT 23

PROJEKT 23

KRATOM

Kratom je psychoaktivní látka pocházející ze stejnojmenného stromu, který roste převážně v Jihovýchodní Asii. Kratom obsahuje více než 40 alkaloidů. Nejznámější účinná látka je Mitragynin. Tento alkaloid se nejvíce vyskytuje v listech, které uživatelé žvýkají, či občasně kouří.

Původ:

Rostlina Mitragyna speciosa,též známá jako Kratom je 4-16 m vysoký tropický strom, který hojně roste v Thajsku, na Filipínách a v dalších zemích jihovýchodní Asie.  Jedná se o vytrvalý strom, který je příbuzný s kávovníkem. Pro ideální růst potřebuje rostlina teplé, vlhké prostředí. Je citlivá na chladné podnebí, proto je komplikované pěstovat rostlinu mimo své přirozené prostředí, např. v Evropě.

Vzhled:

Listy Kratomu jsou oválné a kopinaté. Mají tmavě zelenou barvu a žíly listů jsou bílé nebo červené. Nejčastěji je však možné se setkat se sušenými listy, které jsou rozdrceny a prodávány v podobě tmavě zeleného prášku.

Účinné látky:

Mitragynin a 7- hydromitragynin. Jedná se o tzv. indolové alkaloidy, které jsou využívány pro své účinky v lékařství k léčbě chronické bolesti. Dále byly využívány k léčbě abstinenčních příznaků od užívání opiátů. Mitragynin i 7- hydromitragynin  jsou považovány za tzv. agonisty opiodních receptorů. Díky těmto alkaloidům bývá kratom prodáván jako náhražka opia. Mezi další alkaloidy objevené v kratomu jsou například mitraphyline, mitragynalin, raubasin a mnoho dalších. Celkový obsah alkaloidů v 1 listu kratomu se pohybuje mezi 0,5-1,5% hmotnostního obsahu sušiny. Z tohoto množství tvoří 60% mitragynin a 2 % tvoří 7- hydromitragynin. Kratom je konzumován pro své psychoaktivní účinky. Bylo zjištěno, že alkaloid 7- hydromitragynin může být až 17x účinnější než morfium.  Způsob konzumace: Obvykle jsou čerstvé nebo sušené listy žvýkány nebo se louhují v podobě čaje. Sušené listy je možné také kouřit. Nejčastěji se však můžete setkat s drcenými listy, které se prodávají v podobě zeleného až tmavě zeleného prášku. Ten se poté konzumuje s vodou, čajem či slazeným nápojem. Kratom je možné zakoupit i v tabletách a v podobě tekutého extraktu. Konzumace kratomu s alkoholovými nápoji může způsobit zdravotní komplikace.

Využití:

V zemích jihovýchodní Asie byl dříve Kratom používán k léčbě akutních zánětů střev, bolestech svalů, kašle a průjmů. Dále byly zaznamenány případy, kdy byl Kratom používán jako substituční látka u závislosti na opiátech.

Účinky žádoucí:

Užívání kratom je možné rozdělit na dva typy konzumace. 1. typ konzumace je v malé dávce a to zpravidla do 5 gramů kratomu. V malé dávce má Kratom stimulující účinky, které jsou podobné účinkům kokainu. Uživatel zpravidla pociťuje zvýšený nárůst energie a euforie. Kratom bývá oblíbený u studentů a řidičů kamionů kvůli nárůstu pozornosti a koncentrace. Účinky nízké dávky trvají hodinu až hodinu a půl. 2. typ konzumace je užití vysoké dávky kratomu. Vysoké dávky kratomu mají oproti tomu sedativní účinky a jsou srovnatelné s užitím morfia. Uživatel, který užije dávky mezi 10-15 g může pociťovat uvolněný stav a ospalost. Při užití vysoké dávky kratomu trvají účinky až 5 hodin. Pocity změněného stavu se zpravidla dostavují 30-60 minut po jeho konzumaci. Látky mitragynani a 7- hydroxymytragininu se v těle zdržují 2 až 3 hodiny a poté jsou vylučovány močí.

Účinky nežádoucí:

Při užití malé dávky a navození stimulujícího účinky se může objevit zrychlené bušení srdce, svědění kůže, nevolnost, ztráta chuti k jídlu. Při dlouhodobém užívání se mohou objevit úbytky na váze, chronická únava. Po užití vysoké dávky kratomu se výrazně nedoporučuje pít alkohol. Byli popsány případy smrti způsobené kombinací alkoholu a vysoké dávky kratomu. Další negativní účinky mohou dále být zácpa, pocity zmatenosti a nadměrné pocení. Dlouhodobé užívání kratomu se může podepsat i na psychice uživatele. Jedinec se může potýkat s celkovým vyčerpáním, depresemi až psychózou.

Hlavní rizika:

Při kombinaci s jinými psychoaktivními látkami může dojít k přetížení organismu až k úmrtí. Kratom by se neměl kombinovat s dalšími drogami, obzvlášť s kokainem, amfetaminy a alkoholem. Při dlouhodobém a pravidelném užívání dochází ke zvýšení tolerance. Může vzniknout závislost a objevuje se i bažení (tzv. craving). Abstinenční příznaky se projevují jako u závislosti na opiátech- horečka, pocení, průjem, silné svalové křeče, úzkosti a nespavost.